Ofärdiga demokratiska processer befordrar samhälleligt förfall

Så går det när man har ett defekt förfarande för tillsättande av chefstjänster i staten. Ett förfarande som bjuder in till vänskapskorruption och ett osunt kamaraderi som närmast utgör en garant för att rätt man/kvinna INTE får tjänsten i fråga.

Se här>>

Publicerat i Konstitutionella frågor | Lämna en kommentar

Så vill vänstern inskränka yttrandefriheten

Och få betalt på kuppen…

Hynek Pallas är en av många vänsterideologer som härjar tämligen fritt i etablerade media. Han är bitvis är en lysande filmkritiker men hans kritik tappar värde av att han ständigt bakar in en anti-humanistisk identitetspolitik i sina analyser (=rasism) i det han med höjt pekfinger räknar hur många det finns av en viss hudfärg och kön etc i filmen i fråga, vilket som sagt innebär en så primitiv kollektivism att han knappt ens kommer att blir en parentes när historien om duktiga och för publiken givande filmkritiker i Sverige en gång skrivs.

Nu har nämnda Pajas förlåt Pallas går ut och hävdat att en statsunderstödd vänsterideologi är att föredra framför en yttrandefrihet i vilken staten ställer sig neutral utom när det gäller ärekräkning. En vänsterideologi som man kan skriva långa essäer om men som i sammanfattning innebär att vi har en ”könsmaktsordning”, att ”kapitalismen” är av ondo och att den vita rasen (som ju uppstått pga av en vit hud var bättre för D-vitaminupptag på nordliga breddgrader med mindre solljus) per definition är förtryckande eller som en av deras mer profilerade ideologer Tobias Hübinette har sagt:”Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande” (Creol, nr. 1/1996).)”. Vi kan till detta lägga till uppfattningen att socialkonservatism , patriotism och värnande om ett lands gränser för att kunna vidmakthålla en välfärdsstat är ”rasism”.

Pallas har i bemötande av Ivar Arpis konstaterande kring den svenska mediala intoleransen för åsikter som inte stämmer med nämnda vänsterteorem framfört åsikten att detta är som det ska. Det är så vi ska ha det (SvD 8/1-16). Ty annars får vi inte någon ”feminism” att tala om ej heller ständiga offentliga diskursen om de oskyldiga ”romernas” av det ”vita” västerlandet påtvingade elände.

Vad Pallas ”glömmer” är att av staten påtvingade värdegrunder av denna typ är hämtade rakt från totalitära länders praktik. Hans primitiva retorik är vidare pinsamt dåligt konstruerad med Ad hoc-argument av halmgubbekaraktär.

Han tror på fullt allvar att om t.ex. Sverigedemokraterna (som kan och bör kritiseras för partiprogram och vad centrala företrädare faktisk säger och skriver) kallar sig för socialkonservativa och ingenstans i sina skrifter hyllar eller företräder ”rasism” eller ”fascism” så är det ändå Pallas och hans Arnstadspolare som med statsmedel förbehållslöst och utan invändningar ska tala om vilka SD i själva verket är, självklart utan minsta stöd i någon empiriskt eller teoretiskt hållbar analys. Han kräver dessutom att det statsunderstödda systemet för att understödja denna inskränkta och inom alla områden falsifierade vänsterideologi ska få fortsätta via organisationer som Ungdomsrådet, Nationella sekretariatet för ”genusforskning” (en förolämpning mot begreppet ”forskning.f.ö) m.fl.

Det som slutligen är oroväckande och trist är att denna statsstödda produktion av vänsterideologi (som nu även har letat sig in i de borgerliga ungdomsförbunden) tillåts fortsätta ohämmat utan att de borgerliga partierna agerar. Anledningen är att de sannolikt har råkat ut för medial hjärntvätt samt är allmänt för obildade för att förstå hur vilse och bortkollrade i pannkakan de egentligen är.

Många av kommentarerna till Engellaus artikel är f.ö. intressanta. Som denna av ”Björns”:
”Det andra är om Pallas knappast skulle tycka att en offentligt påbjuden värdegrund är bra om den omfattar den amerikanska högerns värderingar med rätt att inneha vapen och förbud mot aborter och homoäktenskap.
Det tredje är att Pallas ytterst tycks vilja påtvinga andra människor sina egna värderingar med staten som redskap. Att det är en synnerligen obehaglig inställning (se första punkten) förstår han nog inte. Han vill ju bara väl.”

I motsats till Björns tror jag att Pallas mycket väl inser vad hans krav på vänsteristiskt åsiktsmonopol skulle innebära. Som Jamie Glazov har sagt: ” Inom varje vänsterliberal finns en totalitär som längtar efter att få komma ut.”

Se Engellaus artikel här >>

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Länken till artikeln

Här är länken till artikeln om den svenska skolan på min Facebooksida den 4/1-16

 

Reformerna som lade grunden för dagens skolresultat | SvD

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2015 lägger sig ned för att DÖ. 2016 har mycket att bära.

Bästa och sämsta under 2015

Politik topp 5, tummen upp
1. DÖ försvann
2. Regeringen agerar med viss emfas kring terrorhotet om än sent och delvis helt galet (se punkt 2 nedan)
3. Ny ÖB som verkar vara av det rätta virket
4. Ett kungahus som ger lite historisk kontinuitet och stabilitet till landet när det politiska systemet checkat ut.
5. KD är på rätt väg. M trevar i rätt riktning. Om man nu bara kunde inse att Arnstad och hans teser (okunnigt och desperat kolporterade även av S av förståeliga maktskäl) är utan bäring i verkligheten och börja agera för en icke-socialistisk majoritetsregering.

Politik topp 5, tummen ned
1. Trots att Dö försvann så förmår Alliansen inte bilda en majoritet enligt folkets önskemål med SD på tåget trots att undersökningar visar at en majoritet av borgerliga väljare vill ha ett samarbeta med SD för att slippa Löfven & Co  >>  . Man gör det eftersom man dels låst upp sig med en massa idiotiska kategoriska uttalanden byggda på skrämsel från kulturvänstern samt att man är rädda att sådana som Henrik ”I´m loosing it” Arnstad och hans dito kompis Anders Lindberg samt något rabiat twitterdrev inkl. mer eller mindre skönsjungande kulturtanter ska bli arga på dem. Några förnuftsskäl går hur som helst inte att se.

2. Enligt uppgift går minst ett 20-tal IS-krigare går runt på våra gott och torg (mörkertalet är sannolikt stort) och kan inte skickas tillbaka eftersom ”riskerar tortyr eller avrättning vid återvändandet” som Migrationsverket säger. Då är det alltså bättre att de riskerar praktisera samma sak mot svenska medborgare. Det tycker svenska myndigheter och rycker på axlarna. Så går det när lagar och regler speglar ett tänkande som sätter de egna medborgarna i andra hand bakom blodbesudlade terroristanhängare trygghet och säkerhet. >> Och regeringen lyfter inte ett finger för att ändra regelverket eller ens sätter dem i förvar i väntan på rättegång eller krigets slut. Finns det f.ö. ett enda hållbart moraliskt argument till varför Sverige ska ta ansvar för de konsekvenser som ett återvändande av terroristanhängare får i en situation som de själva medverkat till att skapa? Förstås inte.

3. Apropå medborgare som nedprioriteras: Svenskarna får nu stå tillbaka i sjukvårdssystemen för nytillkomna asylsökande (som alltså ännu inte ens fått uppehållstillstånd), som får betala mindre (50 kr) för sin vård, om den anses akut, än de egna vuxna medborgarna bl.a. inom tandvården. >> Finns det några andra länder där vuxna människor från andra änder ges större förmåner än de egna medborgarna?Även svenska elever drabbas hårt (förstås) av inströmning av ”barn”/unga vuxna med helt andra förutsättningar att tillgodo göra sig undervisningen och potentiella grava störningar och kulturkonflikter som resultat. Här är attityden från staten att dessa svenska barn (och föräldrar) om de knotar ska knipa igen eftersom samma stat har bestämt att detta är så här vi bygger Sverige starkt. De svenska barnens/ungdomarnas eventuella fördomsfullhet måste bekämpas till sista barn. Det är viktigt att de förstår vad som från staten är prioriterade värden här i landet – och de är inte någon slags gemenskapsbildande svenskhet med barn i identifierbart samma ålder. Glöm det. Det är precis tvärtom. Multikulturalism i warp speed rules!

4. Regeringen (och större delen av förståsigpåare och journalister i media) tycker det är helt okey att lägga runt 250 MILJARDER fram till 2018 bara på asylsökarmottagandet, sociala kostnader i kommuner och på skolor oräknade, >> (FN:s resurser för alla flyktingar i Syrien är ungefär 15 miljarder per år.) samtidigt som miljoner fler människor kunde hjälpas på plats via ett nu underfinansierat UNHCR. Samtidigt är det svenska försvaret också kraftigt underfinansierat och det i en tid av ökad maktcentralism och aggressiv militarism i närområdet. Försvarsmakten får inte ens de pengar de äskar för att upprätthålla den egna önskade miniminivån och detta samtidigt som s-regeringen INTE vill se Sverige i Nato d.v.s. man underfinansierar först försvaret medvetet, sedan säger man nej till en allians som skulle kunna skydda oss vid en akut kris i närområdet. (Cornucopia:
”Migrationsverket begär nu ytterligare 18 miljarder SEK de kommande åren, ovanpå de 48 miljarder SEK man begärde i somras. Summan 18 miljarder är intressant, då det är ungefär samma summa som Försvarsmakten begärde för att klara de uppgifter de ålagts av regering och riksdag. När Försvarsmakten begärde pengarna var det tomt i ladorna.”
Det är svårt att hitta ett mer otvetydigt bevis på att svenska politiker har ”tappat det”. Deras prioriteringar måste skrivas in i en slags patologi där man helt förlorat känslan för statens prioriteringar. Den oundvikliga slutsatsen blir ju nämligen att man medvetet riskerar Sveriges territoriella integritet för att istället kunna satsa enorma resurser på andra länders medborgare (merendels ekonomiska migranter och unga män som utan vidare kontroll antas vara ”barn” och därför ges ett spädbarnslikt och ytterst kostsamt omhändertagande) samtidigt som miljoner människor i krigens närområden drabbas av svåra umbärande (H Rosling). Barn d.v.s. unga män som regeringen – i vänta på deras släkt/familjer ska fraktas hit – vill ska integreras ett land som man på regeringens interna frälsarmöten menar inte har någon egen kultur att integreras i! En ytterligare tummen ned är f.ö. att regeringen ännu inte antagit förslaget att sänka gränsen för vad som betraktas som ”barn ” till det som folk normalt menar och sätta en 15-års gräns för särskilt mottagande med regeringens nya begränsningar. Det skulle lösa mycket.

5. Höjdare inom regeringen närstående maktorgan talar om att det svenska språket bli allt mer oviktigt och att engelska och arabiska duger fint. Bara man kommer i jobb och så lär man sig språket liksom. Precis som om det fanns tusentals jobb på den svenska arbetsmarknaden där man skulle klara sig på bara dessa kunskaper och i synnerhet som de flesta som kommer har ett humankapital som inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Sanningen är att i princip samtliga partier står tomhänta inför integrationsfrågan eftersom de inte erkänner att den svenska kulturen, språket och grundläggande sekulära och konstitutionella värderingar har ett överordnat värde. Sociala och kulturella konflikter inklusive våldtäkter och allmän kriminalitet samt begynnande kåkstäder och en allt tydligare etnisk och kulturell segregering bli inte sällan följden – p.g.a. svenska politikers medvetna beslut att släppa in mängd utomeuropeiska migranter som i proportion till befolkningen är flest i västvärlden och som dessutom uppvisar den största skillnaden i väst vad gäller human- och kulturkapital relaterat till näringslivets faktiska behov.
Dessa medvetet inkorporerade missförhållanden/missmatch är tyvärr av explosiv natur och kommer att detonera runt om i landet de närmaste åren. Som om det inte redan hade börjat…

Jag skulle kunna lägga till et tiotal punkter till, men nu får det räcka.

Gott Nytt år!!

Må 2016 bli ett ännu bättre år för alla goda frihetliga krafter som verkar i patriotismens och upplysningens anda!

Publicerat i Historia och identitet, Migration & integration, Politik och ekonomi, Skolväsendet | Lämna en kommentar