Staten som centralistisk kolonialmakt gentemot sin egen befolkning

Den svenska demokratin är svårt centralistisk. Det demokratiska underskottet alarmerande stort. Nu vill statliga byråkrater med penna och passare – och krystade argument – rita lite nya roliga storregioner utan minsta hänsyn till medborgare eller historiskt-kulturella identiteter. Detta måste stoppas. Det finns bättre alternativ.

Se här >>

 

Publicerat i Konstitutionella frågor | Lämna en kommentar

Skolinspektionen med nya galenskaper

De som följt denna blogg och en del andra fora jag verkar i kan inte ha undgått att notera att jag anser att Skolinspektionen är en galen institution. Att Jan Björklund kunde lämna efter sig en sådan eländig myndighet med så eländiga och fullständigt falsifierade
pedagogiska utgångspunkter är en skam och kommer inte att båda gott för hans eftermäle. Tyvärr. Han ville gott men förmådde inte rå på det pedagogindustriella komplexet.
Sök gärna på Skolinspektionen på denna blogg för att få lite kött på benen kring detta.

I nedanstående länk visas en del av det vanvett och den destruktiva  kamp mot ordning och disciplin, eget elevansvar samt det vuxnas ansvar för socialisation av de unga som Skolinspektionen och dess värdegrundsvurmande byråkrater ägnar sig åt.

Se här >>

Publicerat i Skolväsendet | Lämna en kommentar

Den oskyldiga hijaben

”Hijabupproret” var med hög sannolikhet ett av de mest naiva och för kvinnors frigörelse destruktiva projekt som förekommit under senare år. Så helvetiskt naivt, så himlaskriande obildat. H&Ms kampanj med hijaben går i samma kvinnofientliga fotspår.
Anders Linberg slår fast att att hijab är ett uttryck för kvinnors fullständiga fria vilja, som om inga sanktioner, hot eller misshandel skulle komma om man lade bort den in för sin troende mans ögon. >> ”Alla måste faktiskt få bestämma över sin egen kropp och sina egna kläder” (Aftonbladet 19/8-13). Jovisst Anders, men i så fall så borde du attackera shariatänkande och den muslimska mannens äganderättskrav över kvinnan och dess ideologis förbud att frotteras med sådana som du, en kafir, en underlägsen, en otrogen vilket är en av de saker som hijaben signalerar. Men det gör du förstås inte, du visar bara upp en  skrämmande okunskap vars kvinnofientliga konsekvenser spelar islamisterna i händerna.

Hur ska väst kunna överleva med sina jämlikhetsideal med så många nyttiga idioter? Ser inte ljust ut. Men sprid videon, alltid hjälper det någon att förstå och inte längre låta sig luras.

Här har vi f.ö. ett typexempel på en nyttig idiot som tror att religiösa symboler är en trivialitet som bäst ska lämnas åt ”personalen”. Kläder betyder ju ingeting om man är för frihet liksom…>>

Publicerat i Genus och feminism, Historia och identitet, Migration & integration | Lämna en kommentar

Yttrandefriheten på väg att inskränkas

Gudrun Antemar lagman på Förvaltningsrätten har presenterat förslag om att stävja ”hatet” på nätet. Hon menar samtidigt att dessa förslag kommer att harmoniera med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Not so.
Min erfarenhet av Europadomstolen och deras analyskraft (gällande främst religionsfriheten) är att den har väldigt svårt för flummiga definitioner och allmänt snömos samt att yttrandefriheten har ett mycket starkt skydd. Man kan f.ö. notera att yttrandefrihetsexperten Nils Funke anser att många av dessa förslag slår direkt mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Läser vi vad som skrivs om ärekränkningsbrotten – som Antemar vill bredda och skärpa påföljderna för – så kan man ju till att börja med konstatera att ”hatet” på nätet skulle behöva en avgränsande definition. 

Enligt referat i DN ska straffansvar ”…gälla den som genom beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende agerar mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes självkänsla eller värdighet.”

Här öppnas en hel ormgrop av tvetydighet och godtycklighet: Först vad innebär egentligen ”hat” i sammanhanget? Är hat liktydigt med en uppsättning åsikter? ”Ägnat att kränka”? Ett raserande av ett uselt åsiktsbygge (säg ”socialism genererar allmänt välstånd”) kan ju upplevas kränkande av den som spikat i hop det. Ska då den med större logik och kunskap straffas? Det går att tolka det så. Vidare: vem är ”utsatt”? Hur mäter man styrkan i någons ”självkänsla” eller ”värdighet”?
Om någon kallar mig idiot, så bryr jag mig inte det minsta eftersom jag bara bryr mig om argument. Men om prinsessan på ärten blir sårad av samma tillmäle i sin ”värdighet”och kallar det ”näthat” ska avsändaren då dras inför domstol? Uppenbarligen.

Det betyder inte att jag själv nödvändigtvis avstått från att kalla någon idiot i bland. Även känslouttryck kan ha sin plats förutsatt att jag kan redogöra för skälen till att jag använder ett sådant epitet, att det för mig är rimligt. Självklart ska en en debatt föras så hovsamt som möjligt och en person som frossar i invektiv straffar ut sig själv ur varje seriös diskussion. Den blir i denna mening självreglerande. Det behövs inga kränkningspoliser.  Men självklart går det en skarp gräns när ett invektiv övergår i konkreta hot. Då finns det förstås alla anledning att påkalla rättsväsendet, – som i övrigt ska hålla sig borta!

Det finns en del positiva saker i förslagen som ”olaga integritetsintrång” men också oroande snömos som ytterst innebär angrepp på yttrandefriheten och ett undereldande av den kränkningshysteri som redan nått patologiska höjder.

Istället borde alla goda krafter arbeta för att införa ett ”First Amendment” i grundlagen istället för alla dessa Kafkalagar som bara spelar de som snickrar på en allt trängre åsiktskorridor i händerna.

P.S.
Den som hittar förslagen i klartext/pdf får gärna skicka till mig.

Publicerat i Konstitutionella frågor, Rättssamhället | Lämna en kommentar