Obama, experterna och Gotland

President Obamas besök i Sverige har förstås rönt en hel del kommentarer från förståsigpåare. “En bekräftelse för Reinfeldt” utropar SvD. DN däremot läser inte in något alls för Sveriges del utan ser det mera som en slump att det blev Sverige. Det viktiga var USAs markering mot Putin. Få eller igen verkar ha snappat att det kan var en militärstrategisk markering att besöka just Sverige istället för Ryssland. Putin rustar sin armé och inför en kraftig offensiv kapacitet i Sveriges närområde. Amerikanarnas nyligen avslöjade globala informations och signalspaningssystem (NSA) har uppenbarligen förmågan att penetrera mycket djupt in i länders och staters informationsbrus. Man vet därmed säkerligen en hel del om Putins militära förmåga – och kanske också en del om hans framtida planer – vad gäller Sverige och Baltikum. Det är inte särskilt svårt att räkna ut att om den information som man snappat upp berör länderna i området på ett säkerhetspolitisk plan, så kommer man att i valda delar informera om det. Det blir då logiskt att en av frågorna till Sverige kommer att vara hur det kan komma sig att Sverige generellt sett har en så uselt krigsmakt och hur man kan lämna en sådan strategiskt välbelägen ö som Gotland (bara 34 mil från Kaliningrad) helt utan tillstymmelse till ett effektivt försvar.

Här kommer lite bakgrundsfakta i denna del.

SvD 11/4-13 >> :

“Putin rustar kraftigt för blixtattacker

1 000 nya militärhelikoptrar – det är en del av Rysslands upprustning med en tyngdpunkt nära Norden. Målet är att skapa förmåga att överraskande kunna slå till i gränsområden och grannländer.

– Ryska armén strävar efter att kunna nå sina mål snabbt genom effektiva tillslag inte bara mot det angripna landets militär och politiska ledning utan mot hela samhället,” säger den finländske försvarsexperten Stefan Fors.

SvD 27/9-12 >> :

“- Vi ser en ökad signalspaning, den ökar år från år. Detta är ett tecken på att man har stort intresse för vår förmåga.” Stefan Kristiansson avgående chef för MUST.

Överste Bo Pellnäs >>

“Ett scenario där Gotland dras in i militära överväganden vid ökad spänning i Östersjöområdet ter sig därför oroande realistiskt redan om ett fåtal år.

Gotland är av geografiska och logistiska skäl viktigt för andra länders stridskrafter. Dess avrustade status kan därför locka till överväganden av typen ”bättre förekomma än förekommas”. Att återupprätta ett trovärdigt svenskt försvar på Gotland vore därför att stärka stabiliteten i Östersjöområdet och borde ligga i alla strandstaters intresse.”//

Nu tillbaka till de statsvetenskapliga experterna som intervjuas i SvD. De är så rörande naiva och rosenkindat oförstående för annat än hänt i veckan-liknande prestigefrågor. Det är en fjäder i hatten för Reinfeldt etc., etc. Ingenting om att det kanske finns en säkerhetsstrategisk aspekt av att Obama valt just Sverige.

Frågan Reinfeldt inte vill ha

“Vad kommer Reinfeldt inte att vilja prata om” frågar slutlige reportern de tre sakkunniga i den nämnda artikeln. Ingen av de s.k. experterna svarar det självklara. Varför är det svenska försvaret så svagt och det på Gotlands i realiteten obefintligt?
Detta vill Reinfeldt definitivt inte prata om, för han bär ju ansvaret för att inget substansiellt görs: att komma med argumentet att försvaret är ett särintresse eller kolportera Anders Borgs uppfattnings att försvaret är en besvärlig restpost i budgeten från en svunnen tid, skulle liksom låta lite dumt i ljuset av den kunskapen om situationen som faktiskt föreligger.

En försvarsminister på drift

Men kan vidare hoppas att försvarsminister Karin Enström fortfarande har semester vid besöket. Då slipper Sverige skämmas mer än nödvändigt. Här har vi nämligen en politiker som är så långt i från att fylla sin roll att man faktisk baxnar. Det är inte svårt att bli förtvivlad över att vi har ett politiskt system som kan producera en, för sin yrkesroll, så fullständigt umbärlig person.

Här följer ett av många chockerande uttalanden av Enström:

“Jag tänker inte särskilja Gotland, jag tycker att vi är en lika viktig del av Sveriges territorium som, ska säga, Pajala i norr till Smygehuk i söder.” >>

Här framkommer den fantastiska uppfattningen att ingen del av ett lands territorium kan ha ett särskilt strategiskt intresse för ett annat land och därför kan behöva ett särskilt skydd. (!) En uppfattning som naturligtvis saknar stöd både i historien och logiken. Pajala är lika intressant för t.ex. en östlig aggressor som Gotland, därför behöver Gotland inget extra försvar. Vem tackar försvarsministern för denna analys om inte just den potentielle aggression, som i motsats till Enström faktiskt anser att vissa geografiska områden har en mer betydelsefull eftersträvansvärd strategisk position (och därmed utsatthet) än andra för deras militärstrategiska planläggning! Men nej, Enström framhärdar med envisheten hos en åsna hon minsann inte ska “särskilja Gotland”.
Men om nu, fru Enström, Sverige har en stark kontingent förlagd till Pajala eller Ystad men inget av värde på Gotland och det blir ett plötsligt uppdykande hot vid Baltikum där Gotland kan komma brännande nära att användas som stödjepunkt, vilket är då effektivast: att börja flytta kontingenter över hav och i luften, installera på plats, får fram logistik etc. etc. eller att övade trupper med luft- och kustvärn redan finns på plats? Det kan ju trots allt i värsta fall röra sig om timmar, inte dagar. (Sist det begav sig med transport kom amfibiebataljonen med Gotlandsfärjan. Ett väldigt snabbt, stridbart och väl kamoflerat mål…) Svaret är förstås självskrivet.
Ditsatt som en marionett av Borg och Reinfeldt blir det bara konstigt när ministern försöker tala med egen röst. Hon är ju trots allt inte ditsatt för att agera självständigt utan för att dansa i sina trådar. Det är ett eländigt spektakel vi ser och tragiskt för Sverige. Men blir djupt bedrövad över hur djupt svenska politiker kan sjunka i sin brist på omdöme, sin oförmåga att värna det land som givit dem sin utkomst och där deras uppgift inte är att taktisera om makten i nästa val utan att som en av sina grunduppgifter värna Sverige för kommande generationer, oavsett hur väl detta platsar hos spinndoktorer, i media eller faller ut på Twitter. Något man hittills nesligen och alarmerande visat ett mycket litet intresse för.

Comments

comments

Det här inlägget postades i Försvaret, Politik och ekonomi. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar