Dagens begreppsanalys – “papperslös”

Jag brukar ibland ställa frågor till systembärande delar av det svenska samhället (politiker, ämbetsmän och etablerade större mediaorganisationer och dito företag). Syftet är att öppna en dialog för att se om det går att eliminera de till floskler gränsande oklarheter, som man inte sällan baserar eller motiverar sina verksamheter med. Detta brukar genomgående sluta med att systembärarna, om de nu tar sig an utmaningen att svara, hamnar i en situation där deras av ädelhet fyllda posé i själva verket visar sig dölja ett ängsligt följande av det man tror är progressivt och “gott” men som vid en närmare analys lika gärna kan ha negativa eller “onda” konsekvenser: helt enkelt därför att man inte förmått se – eller blundar för – konsekvenserna av och logiken i det man framför.  De floskler och osanningar som då uppdagas skulle kunna uppfattas som komiska om det inte, på grund av de maktpositioner dessa människor ofta besitter, hade varit så destruktiva för utvecklingen av ett bättre samhälle byggt på förnuft, humanism, sanning och konsekvens.

Här nedan följer ett brev som jag ställde till migrationsinfo.se, en webbplats som jag vid närmare betraktande fann full av manipulativa halvsanningar och märkliga påståenden. I detta fall gäller frågeställningen begreppet “papperslös”. En del av frågorna kan tyckas lite naiva. Självklart vet jag att det inte finns någon förordning som säger att man vid hot om vite eller böter måste använda ordet “papperslös”.  Frågan är ställd för att få fram ett svar på hur man ser på den plötsligt hegemoniska användningen av begreppet ifråga. Detta svar kan i sin tur avslöja sättet att tänka hos dessa självutnämnda åsiktsriktare.

När svar på brevet inkommit kommer det att redovisas här. Just nu har dock de flesta, även systembärarna, ledigt. Det måste man ju respektera. De behöver vila upp sig inför nästa holmgång med dem som insisterar på att en uppblåst ädelhet (äkta eller ej) i sig inte är en tillräcklig egenskap för att på ett bra sätt forma och leda ett land.

//Bästa xx

Här följer några enkla frågor som jag hoppas få svar på när tid gives:

Jag är intresserad av ursprunget och anledningen till bruket av ordet “papperslös”.
Svara gärna under varje numrerad punkt.

Först två enkla:

1. Vem myntade begreppet först i Sverige och vilka har bestämt att det ska användas för invandrare som vistas i Sverige utan lagligt tillstånd ?

2. Finns det någon lag eller förordning som anbefaller att man ska/måste använda ordet i stället för t.ex. illegala invandrare (alla systembärare i Sverige inkl. journalister tycks ju använda det)?

Här följer några fler och måhända något mer komplexa frågeställningar:

3. Ni nämner på Er hemsida att begreppet illegal invandring bör undvikas eftersom man då på ett olyckligt sätt kan ge “felaktiga associationer mellan migration och kriminalitet”. Men är detta verkligen ett hållbart argument? Varför blandar man in det för alla neutrala begreppet migration i det specifikt konnoterade begreppet illegal invandring? Två helt skilda saker som ingen normalbegåvad människa kan ha problem med att särskilja.

4. Finns det NÅGON undersökning som visar att människor förväxlar dessa begrepp eller att det senare kontaminerar det förra? Jag kan inte se det och det skulle förvåna alla språkforskare om en tydligt avgränsad del av migrationen som illegal invandring skulle leda till att begreppet migration kopplades till kriminalitet. Argumentationen är extremt långsökt och pinsamt svag. Ert argument för att undvika illegal invandring på rent begreppsmässiga grunder faller därför.

Så varför då papperslös egentligen, kanske kan vi komma fram till ett svar genom att Ni besvarar nedanstående frågor. Det är i alla fall en förhoppning att Ni kan bistå med detta, möjligtvis en from sådan.

5. Som Ni vet använder en stor del av värdens länder inklusive partipolitiskt oberoende organisationer det av Er avvisade begreppet. Se t.ex.>>
Man får då förmoda att Ni anser att dessa länder ännu ej är tillräckligt upplysta och humana och att Ni aktivt arbetar för att de ska ändra sin begreppsbildning (frågan förutsätter att Ni ännu inte insett svagheten i det av Er rekommenderade begreppet)?

Premiss för följdfrågor:
Vi vet att det finns en omfattande handel med förfalskade pass och andra legitimationshandlingar. T.ex. >> Pass som sedan inte sällan göms/kastas innan personen ankommer till Sverige. Ordet “papperslös” indikerar dock inte på minsta sätt att denna typ av dokumentlöshet är avsiktlig. Ordet har således ett svagt deskriptivt innehåll gentemot “illegal invandrare” som ju faktiskt beskriver vad det handlar om oavsett pass, inte pass eller kastade pass.

Vidare om min moster tappar både pass och annan legitimation skulle man med fog kunna kalla henne för papperslös i en allmän mening samtidigt som hon inte uppehåller sig i Sverige utan tillstånd. Denna skillnad framkommer dock inte av ordet i sig vilket illegal invandrare gör, sistnämnda begrepp har såldes en både mer precis och allmänt vedertagen betydelse. Något som man normalt förordar i all begreppsbildning.

6. Många som får avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige får ett väldigt tydligt skriftligt besked om detta, men väljer ändå att inte lämna landet utan gömma sig. På vilket sätt och i vilken rimlig mening är dessa människor “papperslösa” och därmed har rätt att kräva resurser från svenska skattebetalare? De har ju väldigt tydliga papper på vilka de är och vart de ska bege sig (lämna landet).

7. Människor som uppehåller sig i ett land utan lagligt tillstånd är de facto (utan någon värdering) illegala invandrare medan ordet “papperslös” inte säger någonting om den legala statusen hos personerna i fråga, varför begreppet rent semantiskt är oerhört svagt med ett uselt deskriptivt värde även på denna punkt. Man kan t.ex. läsa på en skolwebb att “kriminalitet är när man gör något som bryter från Sveriges lagar och bestämmelser” och det är ju faktiskt precis det som sker i fallet med “papperslösa”. Av någon anledning vill således de som rekommenderade användandet av detta semantiska extremt vaga begrepp eliminera intrycket av olaglighet hos de som ej har tillstånd att vistas i landet från den begreppsmässiga beskrivningen av samma personer. Vilken är egentligen den logiskt bärande anledningen till detta?

8. Slutfråga: Varför har Ni alltså egentligen valt bort ett begrepp som är etablerat använt världen över och där alla vet vad man menar när man använder det, medan “papperslösa” i många fall syftar på personer som befinner sig i Sverige “utan tillstånd” (d.v.s. olagligt) men där det inte sällan finns relevanta handlingar om identitet och begreppet således genom många instanser både är empiriskt falsifierat och saknar den faktiskt existerande dimension av illegalitet ?

Tacksam för svar.//

Här följer lite bonusmaterial till brevet ovan:

Självklart kan begreppet “illegal invandrare” aldrig bli synonymt med “illegal människa”. Detta är en av de absurditeter som avslöjar de som tänker med sin “ädelhet” och inte förnuftet. Begreppet “illegala invandrare” syftar på den legala statusen hos kategorin invandrare precis som illegal arbetskraft syftar på den arbetskraft som inte följer lagar och avtal på arbetsmarknaden. Jag kan inte se något realistiskt exempel där en människa bara i sin roll som människa skulle kunna vara “illegal”. Ordet illegal är alltid kopplat till en mänsklig handling som, utförd på ett visst sätt, inte tillåts av en lag. Pinsamt att behöva förklara detta, men eftersom argumentet har förekommit bör det ju tas upp för granskning. En granskning som det inte klarade. Det kan således därför avföras från debatten.

Comments

comments

Det här inlägget postades i Media, Rättssamhället. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar