Finn ett fel…

2013-02-26: Alliansen samlas i Annie Lööfs föräldrahem i Maramö.

Slutprodukt: ett dokument med titeln: “Nya möjligheter för Sverige”

Sex nya arbetsgrupper ska skapas

  • Jobb och ekonomi – leds av finansminister Anders Borg (M).
  • Kunskapslandet Sverige – leds av biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (FP).
  • Hållbar utveckling – leds av miljöminister Lena Ek (C).
  • Omsorg och sjukvård – leds av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).
  • En tryggare vardag för alla – leds av justitieminister Beatrice Ask (M)
  • Ett starkt land även vid oförutsedda framtida hot: vi går upp mot omvärldens 1,5 % BNP i försvarsanlslagen och för att visa att vi menar allvar ska ett nytt regemente sättas upp på Gotland – leds av försvarsminister Karin Enström.

Vad är fel med den här listan? Inte så svårt att räkna ut.
Ändå säger alliansen följande i nämnda dokument:

“Sveriges position som ett av de länder i Europa med starkast offentliga finanser ger nu utrymme för ökade satsningar på infrastruktur, forskning och förbättrat investeringsklimat…Sveriges starka position ska värnas.”

Dessa starka finanser medger dock inte att man snarast ska se till att landet kan försvaras mer än några dagar. Statens främsta kärnuppgift att säkra de egna gränserna är inte intressant. Alliansen under den vittblickande befälhavaren A. Borg vet att inget obehagligt kommer att hända i närområdet under de närmaste 10-20 åren. Således vore en mer sanningsenlig kommentar av alliansen vara följande: “Sveriges svaga position ska förstärkas inom försvarsområdet. Svenska folket måste lära sig förstå att de politiska ledarna vet att inget allvarligt kommer att hända framöver. Vi är visserligen inte med i någon militärallians – och den som är aktuell har inte utlovat någon hjälp vid en kris – men det kommer ingen kris som kräver ett allvarligt menat försvar!  Lita på oss, vi har kristallkulan och vi har sett in i den. Allt kommer att bli bra.”  Visst känns det tryggt?

Samtidigt säger officersförbundet i en kommentar:

– Vår försvarsförmåga som enskilt land balanserar just nu på randen till ett stup. Om inte regeringen förstår allvaret nu påverkas hela Sveriges politiska position både utrikes- och säkerhetspolitiskt, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker. >>

Man baxnar över den ansvarslöshet som alliansen visar sitt eget land.

Comments

comments

Det här inlägget postades i Försvaret. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar