Normingenjörernas härjningar måste få ett slut

Två ”profiler” från Nationella sekretariatet för genusforskning svarar i dag (13/11-17) Ivar Arpi på hans två, för deras verksamhet detroniserande artiklar om hur sekretariatets ”normingenjörer” förpestar svenskt universitetsliv. (se längre ned å min sida för kommentarer kring detta). Deras svar hamnar som ett ledande exempel i kategorin goddag yxskaft.

I Arpis svar på deras svar finns en länk till en fördjupning kring problematiken med genustänkande som redovisas här nedan.

”Om gener och biologi påverkar människor sätter det också vissa gränser för vad man med politik kan hoppas uppnå. Om det finns biologisk grund för flera observerbara skillnader mellan könen kan man inte reducera allt till en fråga om diskriminering eller makt. Då äventyras det radikalfeministiska projektet.”

Så klart, det är själva grundkärnan i den ”genusteori” och ”intersektionalitet” vars metafysiska nonsens ges miljonbidrag av regeringen. En regering vars representanter borde läsa Arpis text om och om igen tills kanske något fastnar. Men eftersom jämställdhetsminister Åsa Regnér och hennes kamrater i regeringen bara fortsätter att ge miljonbelopp till pseudovetenskapligt och rent samhällsdestruktivt nonsens, så måste vi konstatera att de som på detta sätt gödslar med våra skattepengar är, om möjligt, ännu mer korkade än de ”profiler” från Nationella sekretariatet för genusforskning (bara namnet…) som presterade det infama snömos till svar på Arpis inledande två texter som vi har den ytterst tveksamma glädjen av att ta del av i dagens SvD.

Ivar Arpi:
”Forskningsresultat [av biologiskt och evolutionspsykologiskt slag] kan inte ignoreras bara för att de är politiskt eller religiöst obekväma.”

Ändå är det precis det som vår regeringen bidrar till och regeringar före dem också gjort. För har man en statsreligion så har man, då vårdar man den. Kosta vad det kosta vill. Inte ens Sveriges universitets nedsänkning i ett politiserat träsk av statliga ideologiska streckbänkar manövrerade av ”normingenjörer” är ett för högt pris att betala.

”Om utgångspunkten är att människan föds som ett tomt ark, om hon är oändligt formbar, så öppnar det upp för brutala politiska omskolningsprojekt [just det…] som, förutom att de riskerar att göra våld på den enskilde individen, också är dömda att misslyckas [t.ex. den nya ”socialistiska människan, som skulle hamras fram för inte så läge sedan i öst, Hur gick det med det?] Erkännandet av biologiska skillnader medför förhoppningsvis en ödmjukhet inför utsikterna att omforma människan efter en idealbild.”

Kommer nästa regering att våga ta i detta moras av intellektuell ohederlighet? F-n trot. Det krävs mycket mod och statsmannaskap att angripa en stats överideologi – ”statskyrka” – hur grundfalsk den än är i sina postulat.
Och det var tyvärr länge sedan nu vi såg prov på just detta i Sverige – statsmannaskap. Men hoppas kan man ju alltid.
Så här kan det inte fortsätta. Nu måste även forskare och adamiker på universitet släppa feghetssarjen och ta till orda kring detta. Ok, man kanske får köra taxi något år till saken ordnats upp men att huka i buskarna leder inte framåt.
Se Er i spegeln och agera. Vägra spela med i detta ovärdiga och ovetenskapliga omskolningsprojekt. Inte mycket att vinka på nu, snart kallar normingenjören in dig till förhör.
Vad ska du säga då?

PS

Läs Ivar Arpis hela tredje text här>>

Comments

comments

Det här inlägget postades i Genus och feminism. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar