SvD går på djupet…

Okey, nu ska minsann Main Stream Media visa att man tar invandringsfrågorna på allvar och ta tag i de frågor som förekommer i ”undervegetationen” alt. ”hatmedia” och som man beskyllts för att inte adressera ordentligt och sanningsenligt. Svenska Dagbladet har börjat en serie i denna anda och som jag hade tänkt analysera i mån av tid. Sanningen är tyvärr den att ska man hinna parera alla dumheter och lögner i migrationsdebatten så skulle dygnets alla timmar inte räcka till.

Och  vad blev då resultatet av SvD.s granskning ? I den artikel jag tar upp här: Inte särskilt imponerande. Eller snarare: det förväntade. Och vad är det? Jo att Sverige är landet med den högsta och bästa moralen, och länder som tar emot mindre invandrare från Mellanöstern och det fattiga Afrika  på något sätt är mer primitiva i sitt synsätt om inte rent ondskefulla hur som helst dumma som inte förstår sitt eget bästa. Rubriken på artikeln, (vilken f.ö. helt saknar stöd i de fakta som finns redovisade), säger allt ” ”Norge kommer att förlora på sin flyktingpolitik>>.

För att lyckas med det man föresatt sig behöver journalisten inte anstränga sig särskilt mycket. Det är bara att underförstått och med försåtliga citat och skrivningar indikera det ondsinta och inskränkta i alla idéer som innebär att Sverige kraftigt borde minska invandringen för att kunna hantera de enorma ”utmaningar” som invandringen redan gett oss i form av nu ca 50 no-go zoner, brant stigande kostnader som  måste finansieras från andra behövda välfärds- och trygghetsåtgärder (som t.ex. försvaret), importerat hederstänkande med mordiska konsekvenser, religionsetniska enklaver där människor hävdar självständighet från Sverige (Rinkeby), enorma problem med att erbjuda bostäder och höga av facket byggda murar till arbetsmarknaden för den majoritet av lågutbildade som man ständigt ger permanenta uppehållstillstånd.

Men den socialdemokratiska floskelmaskinen från den lilla gränsorten Årjäng låter meddela att ”Öppna samhällen utvecklar sig bäst”. Det låter ju bra med associationer till Karl Popper, fast med den skillnaden att han aldrig föreslog att länder skulle ha försörjningsansvar för de som ville komma till ett land för att söka ett bättre liv, samt att man undanhåller läsaren det faktum (som bl.a. forskaren Jan Ekberg konstaterat) att invandringen till Sverige inte varit lönsam för folkhushållet sedan ca 1980. Historikerna Dick Harrisons påstående att allt går bra bara man väntar några decennier är gruvligt falsifierade. 35 år och det har bara blivit värre och kostnaderna har accelererat. Inte bara de ekonomiska.

Vidare indikeras att Norge är ett mer egoistiskt land eftersom de värnar sin kulturella och etniska homogenitet, något som bl.a. forskare som Robert Putnam har konstaterat (Bowling Alone) är en förutsättning för att det så viktiga sociala kapitalet ska kunna bibehållas på en hög nivå. Ju mer etniskt diversifierat ett land är desto sämre socialt kapital. Men bort med viktiga forskningsrön. Nu gäller det att slå fast att Norge är ”egoistiskt”!

Samtidigt är den by som socialdemokraten berömmer för sin berikande öppenhet (som således borde generera jobb och välstånd – “utvecklar sig bäst”) är beroende av det egoistiska Norge för arbete och utkomst.

Att landet Norge t.ex. skulle föredra att hjälpa människor på plats och då nå betydligt fler per krona än att bidragsförsörja många och/eller importera en för landet främmande t.ex. islamistisk kultur – och därmed också förhindra den brain drain som ett mottagande av många högutbildade innebär, den dagen freden kommer (se t.ex. den brittiske ekonomen och statsvetare Paul Colliers artikel i The Spectator 8/8-15 >>) faller förstås aldrig skribenten in. Och att det således i så fall är en långsiktigt mer human politik Norge bedriver än Sverige och inte något som man bör bli indignerad över, men inte riktigt kan, enligt journalisten, eftersom de ondsinta besluten fattas i Oslo.

Hur som helst så finns det inga fakta som på något sätt stödjer rubrikens påstående. Tvärtom: alla fakta från Sverige inklusive dess hantering av asylsökarkrisen visar att det är Sverige som agerat och agerar mest kortsynt, självdestruktivt och mest oetiskt visavi sitt eget lands befolkning, välfärdsstaten, krisens orsaker och de lösningar som faktiskt finns för att råda bot på den.

Se t.ex. här >>

Så bedrivs alltså agendajournalistik på den svenska migrationsvänsterns och större delen av den politiska elitens planhalva under pretentionen “undersökande journalistik”i en förment borgerlig och frihetlig tidning – en gång byggd på rationalitet och ett patriotiskt tonläge. Det känns som mycket länge sedan.

Ridå!

 

 

Comments

comments

Det här inlägget postades i Historia och identitet, Migration & integration, Migrationsfrågor. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar