Gasledningen ett orosmoment inför valet?

(Skapad 2009-10-10 överförd från kommentaren.nu 1.0)

Beslutet om den svenska regeringens syn på den ryska gasledningen närmar sig. Remisstiden för de olika svenska instanser som haft möjlighet att ha synpunkter har gått ut. Responsen från myndigheter och organisationer är förkrossande negativ gällande den föreslagna sträckningen. Detta projekt för inget gott med sig för Sverige och naturvärden hotas.

Ryssland har indikerat missnöje med att delta i ett kommande EU-möte i Stockholm men säger sig nu komma (vad har man fått i utbyte..?) Man bedriver samtidigt stora militärövningar strax utanför Gotland (september -09) och provocerar med inflygningar mot svenskt territorium (SvD 31/8-09 och andra källor). Gripenplan tvingas möta i överljudsfart. Man flexar musklerna. Nyligen (SvD 9/10-09) kunde vi läsa om Ryssland och Vitrysslands stora manöver ”ZAPAD 09” i vilket man har haft fokus på attack och landstigning med bl.a. 50 fartyg (som ”spottar ut” stridsvagnar).  The pressure is on.

Nu sållas agnarna från vetet i alliansregeringen. Vilka vill vara moderna konflikträdda svenskar och katsa in handduken och vilka vill stå upp för Sveriges långsiktiga säkerhet, handlingsfrihet och miljö? Snart vet vi.

Mardrömmen är att valstrateger får ett avgörande inflytande i frågan. För dessa är naturligtvis gasledningen bara något som hotar att stöka till valrörelsen och som på ett onödigt sätt flyttar fokus från det väsentliga, som t.ex. i nymoderaternas fall: att fortsätta härma socialdemokratin i dess mest förlegade ståndpunkter. Så ge busen vad han vill ha så blir det lugnt – i alla fall ett tag…

De flesta svaren från remissinstanserna kretsar kring miljöfrågor men den springande punkten är förstås säkerhetspolitisk. Ingen normalbegåvad person som värnar om svensk geopolitisk integritet vill ha ryska sjöstridskrafter strax utanför Gotland patrullerande i vår ekonomiska zon och med en tillhörande ”serviceplattform” synbar från Fårö.

OBS! notera detta: av Sverige ratificerade havsrättskonventioner ger oss rätt att som minimum besluta om en annan sträckning av ledningen om vi skulle finna olägenheter med den föreslagna (vilket remissinstanserna överlag gör). Så då ska den ut så långt det går naturligtvis. Dessutom en icke-politiskt korrekt fråga: Varför ska vi avhända oss framtida möjligheter att utvinna naturresurser öster om Gotland för att det ligger en rysk gasledning tvärs över vår ekonomiska zon? Kanske detta är ytterligare en anledning från Rysslands sida med den föreslagna dragningen att förhindra Sverige från att i en framtid söka egna (konkurrerande gasfyndigheter?) Egen utvinning av de naturresurser som kommer att behövas under överskådlig tid som olja och gas är förstås klimatsmart i relation till beroende av långväga transporter, för att nu nämna en viktig fördel.

Det finns inget tillräckligt starkt motiv för att inte säga blankt nej till gasledningen, vilket är det bästa alternativet. Då får ryssarna flytta ut på internationellt vatten eller dra ledningen på land. Alternativ två, det näst bästa, är att flytta ut ledningen maximalt i zonen och ingen plattform, samt att svensk militär bevakar inom vår egen ekonomiska zon och inga andra.

I militärhögkvarteret har länge huserat kortsynta karriärsmarta appartniks.  F.d. ÖB Håkan Syrén t.ex. hann, innan han lämnade in, både föreslå och avveckla de sista marina försvarskrafterna Bastropp och Sjöstridskompaniet på Gotland. Bra jobbat Håkan! Och med en försvarsminister som tror att några stridsvagnar i ett skjul på Gotland verkar avskräckande, har svenska folket anledningen att känna stor oro.

Det uppenbara förfallet inom det militära och politiska ledarskapet i landet inger inte förtroende, snarare ångest.

Politiker älskar att tala om ”de mjuka frågorna”, vård, skola och omsorg, men när det bränner till blir man inte lika talför. Men vad är de ”mjuka frågorna” värda om man samtidigt fattar beslut som under överskådlig tid bidrar till en ökad militarisering av vårt närområde och som snabbare än vad vi kan ana kan komma att hota vårt lands geopolitiska integritet och faktiskt också sätta svenska medborgares liv och frihet på spel? Det är dags att sluta ducka och istället visa att det finns i åtminstone en rest av statsmannaskap kvar i vårt land.

Alliansregeringen kanske tror att man kommer att bli ihågkommen för att jobbskatteavdrag eller skolfrågor, men lackmustestet är gasledningen.

P.S.
Militära lösningsförslag ur säkerhets- och markeringssynpunkt.

1.     Vilket regemente som helst gör större nytta som säkerhetspolitisk markör på Gotland än var som helst på fastlandet. Så vad väntar man på? Bara att flytta över.

2.     Implementera omgående överste Bo Pellnäs förslag om en Gripen-rote på Gotland. Visby flygplats kan utan större kostnader byggas till med en hangar för Gripen plan, för snabb avstyrning av de gränskränkningar som säkerligen kommer att öka framöver.

3.     Installera flexibelt luftvärn på ön baserat på det nya regementet som bör ha samma inriktning som gamla KA3.

KA3.jpg

Minnessten över nedläggningen
av KA3 på Gotland. Ett av Social-
demokraternas och Göran
Perssons många “bidrag”
till svensk säkerhetspolitik.


Comments

comments

Det här inlägget postades i Försvaret. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar