Gotland (och Ryssland) igen…

Dena text skrev för flera år sedan men är fortfarande lika aktuell. Det är en märklig känsla att ha rätt i lösningen av ett problem, samtidigt som de som har resurser och möjligheter att att ställa saker och ting till rätta är så sega i huvudet och så saktfärdiga att man riskerar att, inför fullbordat faktum behöva säga “Vad var det jag sade” – när det har blivit för sent att agera. Blir det så även i detta fall? Det borde inte behöva bli så, men med nuvarande försvarsstrategiska inriktning går man tyvärr spikrakt mot just ett sådant scenario.

//Sätt upp ett veteranregemente på Gotland!

Trots debatten om Sveriges numera eländiga och illa organiserade och övade försvar, så lär det vara uppenbart för det flesta att en  invasion och ockupation av hela Sverige är ett extremt otroligt framtidsscenario under överblickbar framtid – inte minst ur logistisk och resursbindande synvinkel. Det ska väldigt mycket till. Värre är det med specifika strategiska områden som kan användas som baser och stödjepunkter både för flyg och marina enheter. Ett sådant särskilt utsatt område är Gotland, vilket för övrigt noterats av många framsynta militär strateger som t.ex. överste Bo Pellnäs och även vissa enskilda politiker som centerpartisten Niklas Karlsson. Men det torde vara uppenbart för alla som betraktar en kartbild och inte medvetet blundar hårt och sedan maniskt repeterar ett mantra att allt är bra som det är.

Det är således av yttersta vikt att Sverige kraftfullt markerar sin militära närvaro på Gotland för att eliminera alla griller som annars lätt kan uppstå i en fientligt sinnads makt militärstrategiska tänkande.

Mycket vore vunnet om regering och riksdag kunde samla ihop sig och åtgärda detta. Att inte agera i angiven riktning är faktiskt oförlåtligt och en ansvarslöshet av historiska dimensioner.

Förslag: sätt upp ett veteranregemente på Gotland. Hemvändande veteraner från världen alla hörn bildar här ett elitregemente av prövade krafter. Detta innebär också att det kan bli ett utbildningscenter för nya rekryter för utlandstjänst – instruerade av erfarna mentorer.

Regementet utrustas med rörligt kust- och luftvärn samt stridsvagnar. Detta plus en rote med JAS kommer att ha en avkylande geopolitisk effekt på hela området samtidigt som vi får en utmärkt utbildningsplats för både inhemska (i första hand!) och utländska förband och insatser. JAS-roten kan kompletteras med några räddningshelikoptrar, som då får en idealisk bas att agera från vid olyckor i hela södra östersjöområdet.

Har vi råd? Fel fråga. Rätt fråga: Har vi inte råd? Om det kräver att medel tas från t.ex. Sidas budget eller andra med tveksamma resultat pengaslukande budgetar så får det väl bli så. Att säkerställa landets gränser och självbestämmande är statens första och primära åliggande. Klarar man inte det har man inte i landets ledning att göra. Man är inte vuxen sin uppgift.//

Comments

comments

Det här inlägget postades i Försvaret, Politik och ekonomi. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar